VRH  J 

4 kluci , 2 holčičky narozeny  11.2.2021 

Otec : C.I.B. MULTICHAMPION Nugabe Adagio In G Minor x  Matka : Tasneem Ferrari Zarya