Prenatální vývoj štěněte

27.09.2019


1. TÝDEN BŘEZOSTI

1. DEN - Den prvního krytí. Během jednoho krytí je pes schopen uvolnit cca 500mil. spermií. Tyto spermie však nejsou schopné ihned oplodnit vajíčko, musí projít tzv. fází dozrávání neboli kapacitací. Fáze dozrávání trvá asi 6 až 10 hodin. Spermie putují přes děložní krček do vejcovodů, kam obvykle dorazí již po 15 až 45 minutách, zbytek spermii pak do 3 hodin. Fenka se pravděpodobně nachází v období těsně před ovulací nebo u ní dochází k samotné ovulaci (uvolňování vajíček).

2. DEN - Během ovulace oocyty (vajíčka) nejsou schopna oplození, i u nich je potřeba fáze pro dozrání. Tento vývoj trvá 2 až 3 dny, pak jsou vajíčka 12-48 hodin připravena k oplození. Z těchto důvodů, velmi často na sebe oocyty nebo spermie musí navzájem čekat.

3. DEN BŘEZOSTI

Po 48 hodinách je možno překrýt. V první třetině vejcovodů dochází k oplodnění vajíček. Po oplození se vajíčko uzavírá pro další spermie. Dochází k vlastnímu splývání samčího a samičího prvojádra, délka cca 24hodin.

4. DEN BŘEZOSTI

Došlo ke splynutí buněčných jader vajíčka a spermie. Vznikla zygota. Zárodek sestupuje vejcovodem směrem k děloze a začíná buněčné dělení (mitóza). Velikost 0,15mm.

5. DEN BŘEZOSTI

Zárodek (embryo) sestupuje z vejcovodů do dělohy a dále se dělí (rýhuje).

6. DEN BŘEZOSTI

Sestup vyvíjejícího se embrya trvá asi 9 až 11 dnů.

7. DEN BŘEZOSTI

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.

2. TÝDEN BŘEZOSTI

8. DEN BŘEZOSTI

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se na složitější útvar.

9. DEN BŘEZOSTI

Oplodněné vajíčko sestupuje do dělohy.

10. DEN BŘEZOSTI

Oplodněné vajíčko migruje do děložních rohů.

11. DEN BŘEZOSTI:

Oplodněné vajíčko migruje a dělí se.

12. DEN BŘEZOSTI

Zárodek dosáhl dělohy, velikost 0,6mm. Zde se volně pohybuje v tekutině tvořené děložními žlázkami. Tvarem připomíná moruši, z toho odvozené jméno morula.

13. DEN BŘEZOSTI

Embryo hledá vhodné místo na tzv. uhnízdění. Okolní tekutina (děložní mléko) je zdrojem potravy pro zárodek, než dojde k samotnému uhnízdění a vytvoření placenty.

14. DEN BŘEZOSTI

Zárodek migruje v děloze a jednotlivé zárodky se rozptylují v děložních rozích, kde později dojde k implantaci do děložní stěny.

3. TÝDEN BŘEZOSTI

15. DEN BŘEZOSTI

Začíná vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.

16. DEN BŘEZOSTI

V embryu se vyvíjejí tři buněčné vrstvy neboli zárodečné listy. Ektoderm - kůže, nervová soustava, mezoderm - kosti, svaly, srdce a ústrojí pohlavní a močové, entoderm - plíce, trávicí trubice. Velikost 1 mm.

17. DEN BŘEZOSTI

Jako první se začíná vytvářet nervový systém, dále pak hlavička a tělo zárodků.

18. DEN BŘEZOSTI

Embryo se pomalu začíná připravovat na uhnízdění v děložních rozích a začíná se vytvářet placenta. Vývoj nervové soustavy. Formují se zárodky vnitřních orgánů. Velikost embrya 2 mm

19. DEN BŘEZOSTI

Vývoj jednotlivých orgánových systémů a anatomických struktur.

20. DEN BŘEZOSTI

Začíná uhnízdění zárodku v děloze a pokračuje vývoj placenty. Okolo placenty dochází k okrajovému krvácení. Krevní barvivo hemoglobin se mění na zelený hematochlorin. Ten zbarvuje plodovou vodu během porodu. Od 20. dne od krytí lze stanovit, zda je fenka gravidní (palpací břicha nebo ultrazvukovým vyšetřením). Velikost zárodku 4 mm.

21. DEN BŘEZOSTI

Došlo k uhnízdění zárodku v děloze neboli k nidaci. Zakládá se zárodek pro budoucí srdce plodu. Gravidita lze stanovit pomocí ultrazvukového vyšetření. Velikost zárodku 5 mm.

4. TÝDEN BŘEZOSTI

22. DEN BŘEZOSTI

Zárodek můžeme nazývat plod neboli fetus.

23. DEN BŘEZOSTI

Začínají se vyvíjet oči, uši, nos, čelisti a játra. Velikost plodu

10 mm.

24. DEN BŘEZOSTI

Dochází k rychlému vývoji všech hlavních orgánů, ale vlastní růst plodu je pozvolný.

25. DEN BŘEZOSTI

Při ultrazvukovém vyšetření lze spatřit srdeční činnost jednotlivých plodů. Velikost plodu 14 mm.

26. DEN BŘEZOSTI

Dochází k vývoji zubů, zad a končetin plodu.

27. DEN BŘEZOSTI

Během pátého týdne se intenzita růstu plodu nemění.

28. DEN BŘEZOSTI

U plodu dochází k osifikaci (kostnatění) čelisti a lebky. Tvar plodu se z původně vejčitého tvaru mění na kulovitý. Velikost plodu 17 mm.

5. TÝDEN BŘEZOSTI

29. DEN BŘEZOSTI

Plody se již velmi podobají miniaturním psům.

30. DEN BŘEZOSTI

Dokončena osifikaci čelisti a lebky. Velikost plodu 19 mm.

31. DEN BŘEZOSTI

U plodu začínají růst hmatové fousky v obličejové partii.

32. DEN BŘEZOSTI

V polovině gravidity feny, plod dosahuje zhruba 20 % své velikosti při narození.

33. DEN BŘEZOSTI

Dochází k růstu prstů, k osifikaci nosní části, žeber a kostí končetin. Dokončení vývoje všech hlavních orgánů. Velikost plodu 27 mm.

34. DEN BŘEZOSTI

Přibližně do 35. dne může být odumřelý plod vstřebán, později pak plod odchází během porodu jako tzv. černý plod.

35. DEN BŘEZOSTI

Dokončen vývoj všech hlavních orgánů. Velikost plodu 35 mm.

6. TÝDEN BŘEZOSTI

36. DEN BŘEZOSTI

Začíná se vyvíjet pohlavní soustava, pokračuje osifikace kostí a začíná osifikace lopatky.

37. DEN BŘEZOSTI

Začíná stádium nejrychlejšího růstu plodu. Na ultrazvuku lze spatřit první pohyby plodů.

38. DEN BŘEZOSTI

Fena pomalu začíná nabírat na váze, dochází ke zvětšení samotné dělohy. Můžeme pozorovat zvětšení objemu v oblasti posledních žeber, mléčné žlázy se zvětšují

39. DEN BŘEZOSTI

Růst plodu přidává na intenzitě, pokračuje osifikace kostí.

40. DEN BŘEZOSTI

Začínají se objevovat první náznaky srsti na hlavě plodu. Velikost plodu 65 mm.

41. DEN BŘEZOSTI

Plody dosahuji cca 30 % své celkové velikosti při porodu.

42. DEN BŘEZOSTI

U plodu začíná osifikace prstů a oblasti zad.

7. TÝDEN BŘEZOSTI

43. DEN BŘEZOSTI

Pokračuje rychlý růst plodu.

44. DEN BŘEZOSTI

Děloha fenky zabírá 2/3 břišní dutiny. Můžeme pozorovat vypadávání a řídnutí srsti v oblasti mléčné žlázy.

45. DEN BŘEZOSTI

Začíná osifikace pánve a růst srsti na zbytku těla plodu. Velikost plodu 85 mm.

46. DEN BŘEZOSTI

Pomocí RTG lze spatřit i kostry plodů a plody přesně spočítat: RTG se nedoporučuje.

47. DEN BŘEZOSTI

Pokračuje růst srsti na těle plodu.

48. DEN BŘEZOSTI

V tomto stádiu může fenka ztratit svůj apetit. Plody tlačí na vnitřní orgány feny, nejvíce pak na trávicí trakt.

49. DEN BŘEZOSTI

Plody dosahují 75 % velikosti při porodu.

8. TÝDEN BŘEZOSTI

50. DEN BŘEZOSTI

Orgány jsou již zřetelně vyvinuté a lze určit pohlaví plodu. Velikost plodu 110 mm.

51. DEN BŘEZOSTI

Fena začíná odpočívat a hledá si vhodné místo k porodu.

52. DEN BŘEZOSTI

U některých více mléčných fen, může docházet k samovolnému uvolňování mléka ze struků.

53. DEN BŘEZOSTI

U feny lze nahmatat pohyb plodů.

54. DEN BŘEZOSTI

Jako poslední vnitřní orgán se vyvíjí plíce.

55. DEN BŘEZOSTI

Tělo plodu je porostlé srstí, ale na tlapkách je srst ještě méně viditelná. Již jsou vyvinuty drápky. Začíná se projevovat pigmentace kůže. Velikost plodu 145 mm.

56. DEN BŘEZOSTI

Dochází ke kalcifikaci zubů.

9. TÝDEN BŘEZOSTI

57. DEN BŘEZOSTI

Pohyby plodů jsou více výrazné. Dochází k výraznému zduření mléčné žlázy.

58. DEN BŘEZOSTI

Plod má vyvinuté plíce. Od tohoto dne jsou plody životaschopné.

59. DEN BŘEZOSTI

U fenky dochází k povolení břišní části, děloha klesá a celé tělo fenky se připravuje na porod.

60. DEN BŘEZOSTI

Velikost plodu dosáhl

160 mm.

61. DEN BŘEZOSTI

Plod je zcela vyvinutý a začíná se připravovat na samotný porod.

62. DEN BŘEZOSTI

Pokračuje růst srsti, a to v oblasti nosu, břicha, končetin a ocasu.

63. DEN BŘEZOSTI

Porod. Velikost plodu dle velikosti plemene.