Fenka

Fenka modroplavá

Fenka modroplavá s bílými znaky